English German Russian

RPO WiM

in Obiekty
18. 09. 28
posted by: alicja
Odsłony: 960

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego

 

 

Projekt Powiatu Giżyckiego o takiej nazwie realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Ogólny budżet projektu to 3 324 352, 90 PLN, a planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 163 610,10 PLN. Projekt obejmuje modernizację trzech budynków:

- budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej przy ul. Sikorskiego 3,

 

- sali gimnastycznej tych szkół przy ulicy 3 – Maja 19

 

- sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Mickiewicza 27.

W ramach projektu zostaną wykonane:

1. W budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego: 

 • Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przyklejanych do ścian.
 • Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, połaci dachowych skośnych wełną mineralną.
 • Wymiana pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku, z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min. 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze –woda umieszczoną w piwnicy budynku.
 • Remont elewacji budynku polegający na wymianie tynków z zachowaniem oryginalnych detali, uzupełnienie tynków, tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

 2. W budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego

 • Docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury  z wydzieleniem stref grzewczych.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze woda.
 • Wymiana obróbek blacharskich przy części sali.

3. W budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 • Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Docieplenie ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt izolacyjnych.
 • Docieplenie stropów wewnętrznych wełną mineralną.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Docieplenie podłóg izolacja termiczną ze styropianu, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż.
 • Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostaną wydzielone min 4 strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia chłopców, pokój nauczycieli), w których może być inny cykl temperatury i inna wartość temperatury w funkcji czasu.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe ze źródłami światła o najwyższej sprawności świetlnej ( lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energii elektrycznej.
 • Wymiana konstrukcji rusztu podłogi.
 • Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem.
 • Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi.
 • Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych.
 • Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich.
 • Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

 Realizacja projektu przyniesie poprawę własności energetycznej budynków, zużycie energii do ogrzewania budynków zmniejszy się o 66,16%.  Parametry energetyczne budynku są związane ze zużyciem opału spalanego na ich ogrzewanie  i emisji gazów w kotłowni miejskiej produkującej ciepło na rzecz tych budynków. Zużycie węgla w tej kotłowni wskutek realizacji projektu Powiatu Giżyckiego zmniejszy się o 72 tony/rok, emisja dwutlenku siarki spadnie o 1,153 tony/rok, pyłu PM 2,5 o 0,810 tony/rok, a pyłu PM 10 o 1.061 tony/rok.

Poza czynnikami środowiskowymi projekt posiada pozytywne znaczenie społeczne. Uczniowie i nauczyciele uczący się/pracujący w tych budynkach będą posiadali lepsze warunki nauki/pracy. Szczególnie dotyczy to sal gimnastycznych, w których temperatura w zimie spada do zbyt małej wartości. Społeczeństwo miasta Giżycka będzie mieszkało w mniej zapylonym środowisku. Wskutek poprawy estetyki budynków o charakterze zabytkowym poprawi się jakość przestrzeni publicznej. Będzie to również wkład Powiatu Giżyckiego w ogólnoświatowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu na Ziemi.

 

Postępy prac przy docieplaniu sali gimnastycznej II LO

Stan w dniu 20 września 2018r

W dniu 24 września 2018r rozpoczęto docieplanie fundamentów sali gimnastycznej

 

Przekazanie terenu i placu budowy budynku szkoły II LO

24 września 2018r nastąpiło przekazanie terenu  i placu budowy dla wykonania robót w zakresie: Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy Sikorskiego 3. Do prac przekazano: piwnice w całości, parter do sali 8, I piętro do sali 120.

 

27 września 2018r widać już pierwsze postępy prac w budynku II LO

 

Przekazanie placu budowy sali gimnastycznej ZSEiI

W dniu 27 września 2018r nastąpiło przekazanie placu budowy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 

 

Modernizacja urządzenia do produkcji ciepłej wody w sali gimnastycznej II LO

28 września 2018r zakończono prace przy instalacji pompy ciepła do produkcji ciepłej wody na użytek sali gimnastycznej II LO. Źródłem ciepła do produkcji jest powietrze z pomieszczenia kotłowni. Zastąpienie bojlerów elektrycznych spowoduje znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji. Z 1 kW zakupionej energii elektrycznej otrzymamy 3 kW energii cieplnej (COP 3,5). Zamontowano również nowe głowice przy grzejnikach.

Jak widać na załączonych zdjęciach pompa działa.

 

 

Kolejny dzień prac przy docieplaniu sali gimnastycznej II LO

Docieplanie fundamentów ciąg dalszy - stan na dzień 1 października 2018r

 

Kolejny dzień prac przy termomodernizacji budynku II LO

1 października 2018r.

Modernizacja elementów grzewczych przeniosła się do piwnic budynku.

 

Modernizacja docieplania fundamentów sali gimnastycznej II LO na ukończeniu

5 października 2018r.

 

Rozpoczęto prace remontowe sali gimnastycznej ZSEiI

7 października 2018r.

Pierwszym etapem przygotowań jest usuwanie starych, zniszczonych elementów konstrukcji budynku: tynki, posadzki, dachówki.

 

 

Sala gimnastyczna II LO każdego dnia wygląda efektowniej

9 października 2018r.

 

Termomodernizacja budynku II LO postępuje

11 października 2018r.

W piwnicach widać już nowe elementy systemu grzewczego.

Rozpoczął się również kolejny etap termomodernizacji – prace nad elewacją budynku II LO

 

Zakończenie prac przy termomodernizacji sali gimnastycznej II LO

19 października 2018r. nastąpił odbiór końcowy robót w ramach termomodernizacji sali gimnastycznej II LO. Od 22 października uczniowie będą mogli już korzystać z docieplonego obiektu.

 

Termomodernizacja budynku II LO widoczna

22 października 2018r.

Elementy nowej instalacji grzewczej w budynku szkoły - grzejniki o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego pojawiły się już w bibliotece szkolnej. Postępuje również docieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przyklejanych do ścian.

 

Pokrycie dachowe sali gimnastycznej ZSEiI

23 października 2018r.

Prace nad wymianą pokrycia dachowego i remontem więźby dachowej sali gimnastycznej ZSEiI rozpoczęte.

 

 

Postęp prac przy termomodernizacji budynku II LO

28 października 2018r.

Termomodernizacja sal szkolnych w toku. Zostały docieplone sale: 216, 214, 211, 5, 6, 7, 8, 114, 115, 116, 117, 120, ,  także sekretariat i pokój dyrektora. Zainstalowano również w tych salach nowy system doprowadzenia wody zasilającej ogrzewanie. Czekamy tylko na nowe grzejniki.

 

 

To czego nie widać

7 listopada 2018r.

Zakończyła się termomodernizacja poddasza nad całym budynkiem szkoły. Prace objęły ocieplenie lukarn i poddasza wełną mineralną grubości 15 cm i zabezpieczenie folią paroprzepuszczalną po całości stropów.

 

Termomodernizację sali gimnastycznej ZSEiI już widać

Sala gimnastyczna ZSEiI w Giżycku została już w połowie przykryta nową dachówką. Wymieniono również belki stropowe, wymurowano wzmocnienia, skuto tynki oraz postawiono nowe ścianki działowe. Obecnie całe prace skupiają się na dokończeniu przykrycia dachu.