W okresie od 31.11.2021 do 29.05.2023 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ projekt pt. "Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka", współfinansowany przez Unię Europejską.
Partnerami w projekcie są dwie szkoły greckie - Mpakogianni Private school w Larisa oraz PLATON M.E.P.E. School w Katerini.

W projekcie uczestniczy trzydziestu uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich ponadpodstawowcyh oraz sześciu nauczycieli liceum

Więcej..: Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku rozpoczęła się realizacja projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-II LO” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Okres realizacji projektu to 1.08.2018 – 31.07.2020. Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie, a celem podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie szansę na rozwój mają również nauczyciele poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK.

Więcej..: Kompetencje kluczowe

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku nie boi się wyzwań! 

 

1 września 2018r. ruszył projekt „Google Oferują Aplikacje do Lekcji” finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Partnerami projektu GOAL są szkoły z Włoch, Francji, Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej, a koordynatorem głównym jest II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku.

Więcej..: GOAL

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego

 

 

Projekt Powiatu Giżyckiego o takiej nazwie realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Ogólny budżet projektu to 3 324 352, 90 PLN, a planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 163 610,10 PLN. Projekt obejmuje modernizację trzech budynków:

- budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej przy ul. Sikorskiego 3,

Więcej..: RPO WiM

 

 

Już od pierwszych dni września w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku ruszyły spotkania Klubu ICT założonego w ramach projektu: „Nauczanie i uczenie z ICT” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej na lata 2016-2018.

Więcej..: Erasmus+ 2016-2018

 

Udało się!

 

Nasz wniosek o tytule „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014, w dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Więcej..: PO WER 2014