English German Russian

Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim

  Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2008 roku

pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Siedziba Instytutu znajduje się na ulicy Feliksa Szrajbera i tam od 11 lat odbywają się te zawody.

   Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu warmińsko-mazurskiego oraz promowanie wiedzy o regionie. Tematyka konkursu zakłada, że uczestnicy wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne oraz zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. Obejmuje ona następujące zagadnienia:

  • społeczno-polityczna historia regionu Warmii i Mazur (po 1918 r.);
  • transformacja polskiego systemu politycznego w wymiarze regionalnym i lokalnym;
  • regionalna administracja rządowa;
  • samorząd regionalny i lokalny (organy, zadania, kompetencje);
  • współczesna regionalna scena polityczna;
  • kontakty zagraniczne samorządu województwa;
  • euroregiony: „Bałtyk”, „Łyna-Ława”, „Niemen”;
  • strategia rozwoju województwa;
  • walory geograficzno-przyrodnicze regionu (znajomość mapy);
  • współczesne problemy regionu warmińsko-mazurskiego.

   W tym roku po raz kolejny z rzędu okazało się że jesteśmy najlepsi w naszym województwie.

   Debiutująca w tych zawodach uczennica klasy 1b II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza Julia Wińcza wygrała XI Edycję Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim zajmując wspólnie 1 miejsce .  Wysokie 5 miejsce zajęła również debiutantka Martyna Gryszko z tej samej klasy. Uczennice motywował do samodzielnego przygotowania się do zwodów opiekun Grzegorz Małek.

 Tradycyjnie nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwał dr  Wojciech Modzelewski z  Instytutu Nauk Politycznych wchodzącego w skład uniwersytetu którego profesorem był nie żyjący  już  niestety giżyczanin Grzegorz Białuński.

autor: Małek Grzegorz