English German Russian

Tablica dla niepodległej

Uroczyście, w podziękowaniu tym którzy niepodległą Polskę wywalczyli oraz ku pamięci przyszłych pokoleń

społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza  i Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku uczciła w szczególny sposób.

27 listopada 2018r w budynku szkół odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz wmurowanie kapsuły czasu. Tablica i kapsuła czasu jest wyrazem naszej pamięci i szacunku dla wszystkich narodowych bohaterów, którym zawdzięczamy naszą demokratyczną państwowość. Jest też symbolem naszego patriotyzmu, wspólnych działań, by tę wywalczoną wolność pielęgnować każdego dnia. Umieściliśmy w niej duży fragment historii naszych szkół. Znalazły się w niej zdjęcia naszych pracowników, uczniów, dyrektorów, podpisy aktualnych wychowanków, nauczycieli, pracowników oraz świadków tego wydarzenia. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, rodzice, uczniowie, słuchacze oraz zaproszeni goście: pani Małgorzata Kopiczko – senator Rzeczpospolitej Polskiej, Mirosław Dariusz Drzażdżewski - Starosta Powiatu Giżyckiego, Wojciech Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta Giżycka , ks. mjr Stanisław Denys - proboszcz parafii p.w. Ducha Św. Pocieszyciela i kapelan Garnizonu Giżycko, p. Maciej Karbownik - Dyrektor Oddziału Giżycko Banku BGŻ BNP Paribas SA ,darczyńca, absolwent II LO, Paweł Andruszkiewicz– absolwent II LO, darczyńca, Państwo Jadwiga i Zenon Chołuj - darczyńcy, Małgorzata Czopińska - Dyrektor PZOSiPO Giżycko, Beata Kurowicka – Przyjaciel Szkoły , Andrzej Tunkiewicz - właściciel Firmy „Ciepło-Tech-System”, Dariusz Raubo – właściciel firmy „Usługi Dźwigowe i Ogólnobudowlane”, Andrzej Żebrowski – właściciel Zakładu Kamieniarsko-Betoniarskiego. Sponsorami wydarzenia byli również nieobecni na uroczystości p. Wacław Strażewicz - Starosta Powiatu Giżyckiego do dnia 22.11.2018r, Piotr Andruszkiewicz - absolwent II LO, Łukasz Zakrzewski - absolwent II LO. Wszyscy goście i darczyńcy oraz przedstawiciele rodziców - p. Alicja Kurzynowska, p. Elżbieta Kobak, i p. Andrzej Bieleniewicz, jak również p. Sławomir Kędzierski redaktor GG złożyli podpisy na pamiątkowym dokumencie potwierdzającym wmurowanie tablicy. Ponadto  Pan Burmistrz wrzucił dukata giżyckiego wybitego z okazji 400-lecia miasta, znaczek „niepodległa” kopia pisma Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz znaczek z herbem Giżycka, pani Małgorzata Kopiczko znak niepodległa znak Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
Honory gospodarza uroczystości pełniły Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku p. Ewa Downar oraz Dyrektor Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku p. Joanna Rutkowska. Pomysłodawcą  upamiętnienia 100- lecia niepodległości w formie tablicy pamiątkowej oraz kapsuły czasu  jest ks. ppor Krzysztof Plak, katecheta w II LO.