English German Russian

Najlepszy z najlepszych – uczniowie II LO w Finale II Edycji Konkursu

W poniedziałek 3 grudnia 2018r. w giżyckiej Ekomarinie odbył się Finał II Edycji Konkursu dla Szkół Ponadpodstawowych „Najlepszy z Najlepszych”

zorganizowany przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów wyłoniona w eliminacjach szkolnych - Maria Urban /II a/, Klaudia Kłymko /II b/ i Jarek Słowikowski /II c/. Na widowni wśród młodzieży z giżyckich szkół zasiedli naszej szkoły z klasy II abc geoR. Do konkursu młodzież przygotowywały – p. Ewa Downar i Dorota Małek.

Tematyka konkursu była bardzo obszerna. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zarówno elementów przyrodniczych, takich jak jeziora, puszcze czy kanały położone w KWJM, jak i antropogenicznych - od znajomości ludów mieszkających na tym terenie, po sposoby budownictwa, czy kuchnię. Nie zabrakło pytań dotyczących ochrony środowiska, segregacji odpadów komunalnych, jak również popularnej w ostatnim czasie  elektromobilności.

Uczestnicy konkursu w pierwszej turze odpowiadali na te same pytania, wyłonione w drodze losowania. Każda drużyna odpowiadała na pytania podnosząc tabliczki z właściwym numerem odpowiedzi. Do ścisłego finału przeszło pięć drużyn. W finale oprócz wiedzy, trzeba było wykazać się refleksem, ponieważ zgłoszeniem do odpowiedzi był dźwięk świątecznego dzwoneczka. Po pytaniach losowych uczestnicy odpowiadali na pytania ekspertów. Nasza drużyna uczestniczyła również w dogrywce z zawodnikami z Elektryka, w wyniku której zajęliśmy II miejsce, a drużyna z Elektryka III. Turniej w tym roku wygrała drużyna z I LO.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni super nagrodami. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy w tym roku licznie zasiedli na widowni, a brali udział w rywalizacji – „pytania do widowni”.

autor: Dorota Małek