English German Russian

Przegląd aplikacji Google dla edukacji

International Webinar: Overview of Google Apps for Education by Martin Peoples

 Przegląd aplikacji Google dla edukacji

Prowadzący: Martin Peoples

 

4 lutego 2019 roku o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego odbył się międzynarodowy webinar

Przegląd aplikacji Google dla edukacji z użyciem Google Hangouts. Udział w szkoleniu online wzięli nauczyciele i uczniowie projektu „GOAL – Google oferuje aplikacje do lekcji” finansowanego z programu Erasmus+: Turcja, Irlandia Północna, Słowacja, Włochy, Francja i Polska, reprezentowana przez II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.

Prowadzący Martin Peoples zapoznał nas z szeroką gamą aplikacji oferowanych przez Google oraz podzielił się swoimi doświadczeniami w ich stosowaniu. Przedstawił wyniki ankiety na temat aplikacji. Wśród uczestników projektu najbardziej popularne okazały się YouTube, Mapy, Formularze i Dysk Google, a najmniej Classroom, Rysunki i Cardboards. Część ankietowanych używa Slajdy, Dokumenty, Formularze, Arkusze, Arts and Culture. Zasoby wspierające naukę narzędzi Google można znaleźć online jako The Cafe Train.

Czas spędzony podczas telekonferencji był świetną okazją do zapoznania się i integracji uczestników projektu oraz wymiany poglądów na temat użyteczności aplikacji.