English German Russian

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Kresowian

W latach 1945 – 59 w budynku naszej szkoły mieścił się punkt repatriacyjny dla powracających ze Wschodu Polaków

i ich Rodzin. Na pamiątkę tego okresu w niedzielę 24 marca 2019 roku odbyła się krótka uroczystość podczas, której nastąpiło odsłonięcie umieszczonej na frontowej ścianie szkoły tablicy pamiątkowej poświęconej "pamięci Kresowian, którzy jako przesiedleńcy oraz ocaleni z zesłania na Sybir znaleźli w Giżycku i okolicach swój drugi dom". Fundatorem tablicy są członkowie Koła Sybiraków w Giżycku. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali p. Michał Jasudowicz - prezes Koła Związku Sybiraków w Giżycku oraz p. Ewa Downar dyrektor II LO

autor: Dorota Małek