English German Russian

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2019 roku, w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej przed pomnikiem poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej i Sybirakom w Parku Rogera Goemaere’a

zgromadzili się przedstawiciele władz, wojska, grup kombatanckich, szkół oraz mieszkańcy Giżycka, aby poprzez złożenie wiązanek kwiatów uczcić pamięć ofiar tych tragicznych wydarzeń. Podczas uroczystości został odśpiewany hymn państwowy oraz odczytany apel pamięci. Na uroczystości naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy poprowadzony przez nauczycieli - p. Barbarę Tarasiewicz, p. Jadwigę Kościelska i p. Adama Ingielewicza.