250 lecie Komisji Edukacji Narodowej

"Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze." - Barbara Cage - https://tiny.pl/cjppf 

Wierni tradycji - 13 października br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.

Oficjalny apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania naszego hymnu narodowego ,,Mazurka Dąbrowskiego’’. Tego dnia obecni na uroczystości pierwszoklasiści, w obecności Dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników szkoły oraz starszych kolegów, złożyli uroczyste ślubowanie przy sztandarze i zostali pełnoprawnymi uczniami naszego liceum. Przedstawiciele klas ślubowali przestrzeganie najważniejszych wartości naszej szkoły. Następnie odbyło się przekazanie pocztu sztandarowego dla uczniów klasy 2 b i 2 c. W tym roku klasa II b przy współpracy z klasami pierwszymi przygotowała program artystyczny- ,,Szkoła bardzo dawno temu i dziś’’. Był to niezwykle radosny element tej oficjalnej uroczystości. W części oficjalnej głos zabrała nasza niezastąpiona Pani Dyrektor Anna Dec, która również wygłosiła życzenia dla wszystkich tych, którzy tworzą naszą szkołę. Odbyło się również wręczenie nagród wyróżniającym się pracownikom, którzy odgrywają istotną rolę w rozwoju naszej młodzieży. Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Nie zabrakło również kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności.