Szkoła dostępna dla wszystkich

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku przystąpiło do udziału w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" (UNICEF-ASA).

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Projekt dostarczy narzędzi pomocnych w prowadzeniu działań wychowawczo-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty wśród uczniów oraz budowaniu przyjaznego klimatu w klasie/szkole w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i uczniów.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/szkola-dostepna-dla-wszystkich-opis-projektu