Konsultacje ze specjalistami

https://asa.ibe.edu.pl/portal/konsultacje - rejestracja na konsultacje

Placówki zakwalifikowane do projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich", w tym także nasze liceum, uzyskały dostęp do bezpłatnych konsultacji prowadzonych online lub telefonicznie przez specjalistów tj. psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych, pedagogów specjalnych oraz asystentów kulturowych.

Konsultacje w ramach projektu prowadzone będą w okresie 13.11-09.12.2023 r. i dotyczyć mogą problemów z następujących obszarów:

psychiatria, pomoc psychologiczno - pedagogiczna obejmująca psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną,
wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne aspekty procesu kształcenia specjalnego, technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
wsparcie osób z doświadczeniem migracji.
Konsultacje dostępne są dla nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów naszej szkoły, zainteresowanych uzyskaniem porady na temat niepokojących zachowań dzieci i uczniów, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i innych kwestii.

W celu skorzystania z konsultacji należy zgłosić się do pedagoga szkolnego - Marty Buczyńskiej po jednorazowy kod dostępu, a następnie zarejestrować konsultację na stronie:

https://asa.ibe.edu.pl/portal/konsultacje 

Kody nie mogą być udostępniane innym osobom niż wyżej wskazane. Liczba konsultacji jest ograniczona - chętnych zapraszam do niezwłocznej rejestracji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku - Marta Buczyńska, pedagog szkolny