Spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem

Na masywnym ekranie w centrum Warszawy uwidoczniony jest wzrost polskiego długu.
Autorem tzw. ,,licznika długu publicznego" jest były Minister Finansów, Premier Rady Ministrów, Szef NBP, a obecnie założyciel i przewodniczący Rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz ekonomista prof. Leszek Balcerowicz. To właśnie on poprowadził wykłady on-line dla klas humanistycznych, społeczno-medialnych oraz biznesowych pt. ,,Od Grabskiego do Balcerowicza reformatorzy i architekci ładu gospodarczego" wraz z prof. dr hab. Dariuszem Adamskim, który przewodniczy Radzie Edukacji Finansowej oraz dr Tadeuszem Białek, przewodniczący Komitetu Programowego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 i Prezes Związku Banków Polskich.


W czasie trwania lekcji podzielił się wiedzą z zakresu swojej działalności. Wyzwania gospodarcze dla Polski stale rosną i nie dają ekonomistom chwili wytchnienia, jednak aktywności społeczeństwa w tych sprawach jest definitywnie pomocna. Jak określił profesor ,,Państwo nie jest świętym Mikołajem" oznacza to, że budżet państwa nie jest studnią bez dna z której należy jedynie czerpać. Popularyzowanie przez ekonomistów właśnie takich wykładów wpływa pozytywnie na poziom doinformowania obecnej jak i przeszłej sytuacji gospodarki. Polska obecnie unika kryzysu finansowego, ale to nie oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo od nacjonalizacji gospodarki, czego przyczyną jest nacisk polityczny na banki krajowe. Celem lekcji było również uświadomienie uczniów o realiach kłamstw politycznych, na które się łapiemy. Politycy często kłamią o możliwości wysokich płac i programów społecznych przy jednoczesnych niskich cenach w sklepach i podatkach. Taka gospodarka funkcjonowałaby jedynie przez wypłacanie przez polityków z własnej kieszeni co wiemy, że nie ma miejsca.
Istotną sprawą obecnie jest zainteresowanie młodego pokolenia względnie ,,nudną" ekonomią, rozwiązaniem tego jest zdaniem profesora Balcerowicza zaprezentowanie w atrakcyjny sposób wielu dziedzin chociaż w podstawie. Ostatnim zagadnieniem wykładu były rady oraz refleksje znanego ekonomisty do młodego pokolenia. Prof. Leszek Balcerowicz, aby zachęcić do działań i świadomości o polityce gospodarczej by nie dawać się oszukać politycznym kłamstwom i unikać komunizmu w gospodarce.
Dla wieku ta lekcja on-line była wstępem do myślenia o ekonomii w zakresie szerszym niż tylko nudna gospodarka, to głównie aktywność obywatelska Polaków. Wszyscy uczestnicy byli widocznie zadowolenia z możliwości udziału w tak prestiżowym wykładzie.

Roksana Firlej