Patron szkoły

19. 11. 15
Zredagowane przez: Super User
Odsłony: 6272

Gustaw Herman Marcin Gizewiusz

 

Kalendarium:

Urodził się 21 maja 1810 roku w Piszu. 

W 1828 roku rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Albertyna w Królewcu. 

W 1833 po skończeniu studiów przeniósł się do Łuczan /Giżycko/. 

W 1835 objął urząd kaznodziei w Ostródzie

W latach 1836-1840 zebrał on ponad 450 pieśni.

W 1839 roku wydał pracę zatytułowaną „Pieśni, które lud wiejski w okolicach Osterode i w Prusach Wschodnich śpiewa”

W 1842 roku razem z Celestynem Mrongowiuszem napisał memoriał w którym domagał się uznania języka polskiego na terenie Mazur.

Powołał również czasopismo „Przyjaciel ludu Łecki”, wydawane w języku polskim.

Najważniejsze prace - Die Polnische Nationalität in Preußen (Narodowość polska w Prusach) wydał w Lipsku w roku 1843, a kolejną część Die Polnische Sprachfrage in Preußen (Polska kwestia językowa w Prusach)w roku 1845.

Zmarł 7 maja 1848 roku w Ostródzie

  

Gustaw Gizewiusz to postać symboliczna, zasłynął między innymi tym, że:

był orędownikiem polskości wśród ludności mazurskiej oraz obrońcą języka polskiego na Mazurach

walczył z przejawami germanizacji ludności mazurskiej

jako publicysta i dziennikarz sławił folklor oraz historię Mazur

był działaczem społecznym, politycznym i niepodległościowym

na jego cześć po wojnie miasto zmieniło nazwę z Lec na Giżycko

od 21 maja 2004 jest patronem II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku