Navigation

Pozostałe artykuły

Tegoroczny konkurs odbył się w piątek, tj. 14 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel oraz Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Naszą szkolę reprezentowała uczennica klasy III b – Eliza Supińska, która w zawodach zajęła II [...]

Uczniowie z Klubu Comenius „Let’s Try Business” przygotowują się do kolejnej wizyty. Na początku kwietnia polecimy do stolicy Węgier – Budapesztu, na mający odbyć się właśnie tam Międzynarodowy Jarmark Rękodzieła. Od paru miesięcy przygotowujemy produkty, które będą „sprzedawane” na jarmarku za specjalnie na ten cel przygotowana walutę 1 Comen J. Mamy nadzieję, że uda się [...]

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 28.02.2014 Dnia 28.02.2014 roku w naszej szkole został przeprowadzony apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Apel prowadzili Natalia Aleksandrowicz i Błażej Mieczkowski uczniowie klasy 3a. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych oraz klasa 3a. W trakcie apelu został wyemitowany film przedstawiający historię „Żołnierzy Wyklętych”. [...]

W dniach 17-21 .02.2014r w ramach Tygodnia Języka Polskiego odbywały się konkursy, w których brali udział przedstawiciele klas z całej szkoły. 17.02. we wszystkich klasach przeprowadzone zostało dyktando, aby wyłonić MISTRZA ORTOGRAFII. 18.02. odbył się konkurs poprawnościowy, w którym udział wzięło 21 osób pod tytułem „KTÓRA FORMA JEST POPRAWNA”. 19.02. przeprowadzony został konkurs gramatyczny. Uczestniczyło [...]

Honorowy tytułu PRIMUS INTER PARES może uzyskać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący na egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych średnią punktów wynoszącą co najmniej 75% punktów, na świadectwie ukończenia szkoły w wyniku klasyfikacji końcowej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, w trakcie nauki w szkole średniej otrzymywał wszystkie świadectwa promocyjne [...]

Pod koniec lutego grupa uczniów z klas drugich uczestniczyła w zajęciach terenowych z geografii. Przedmiotem zajęć była realizacja treści związanych z omówionym materiałem z zakresu atmosfery, hydrosfery oraz procesów egzogenicznych z elementami kartografii. Celem głównym było odnalezienie w najbliższe okolicy przykładów ruchów masowych. Podczas zajęć określono też stan atmosfery w trakcje ich trwania za pomocą [...]