English German Russian

Rekrutacja 2018/2019

in Obiekty
17. 04. 26
posted by: alicja
Odsłony: 7715

Zapraszamy do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 jest 5 wolnych miejsc

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. II LO prowadzi nabór do 3 klas pierwszych, w tym jednej integracyjnej.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 75 (2x30 + 1x15).

 3. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu piłki siatkowej proponujemy dodatkowe czterogodzinne zajęcia.
 4. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się takich samych przedmiotów.

 5. II LO oferuje naukę dwóch z trzech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednich etapach edukacyjnych.

Języki obce nauczane są w grupach 15 osobowych.

Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:
Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 

 1. W klasie pierwszej (w II semestrze) uczeń dokonuje wyboru dwóch lub trzech przedmiotów nauczanych od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, j. obcy, historia, fizyka.

 2. Przedmioty rozszerzone nauczane są w systemie międzyklasowym.

 

  Klasa II  Klasa III
Pierwszy z przedmiotów 390 godzin 7 godzin w tygodniu 6 godzin w tygodniu
Drugi przedmiot
360 godzin
6 godzin w tygodniu 6 godzin w tygodniu

 

 1. Przedmioty rozszerzone uczeń wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

  Jeżeli wiążesz swoje przyszłe plany z:

 • medycyną lub studiowaniem na AWF wybierz biologię i chemię

 • zarządzaniem środowiskiem lub ekologią wybierz biologię i wiedzę o społeczeństwie

 • inżynierią środowiska lub biomedyczną wybierz biologię i matematykę

 • filozofią lub antropologią wybierz biologię, język angielski i język niemiecki

 • astronomią, energetyką lub studiowaniem na Wojskowej Akademii Technicznej wybierz fizykę i matematykę

 • statystyką lub oceanografią wybierz geografię i matematykę

 • europeistyką, bezpieczeństwem wewnętrznym lub turystyką i rekreacją wybierz geografię i wiedzę o społeczeństwie

 • finansami i bankowością lub studiowaniem na SGH wybierz matematykę, język angielski i język niemiecki

 • kulturoznawstwem, prawem wybierz język polski i historię

 • dziennikarstwem i komunikacją społeczną, wybierz język polski i wiedzę o społeczeństwie

 

Warunki rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej