English German Russian

O szkole

in Obiekty
16. 02. 05
posted by: alicja
Odsłony: 9915

Z HISTORII SZKOŁY

Nasze liceum powstało 1 września 1990 roku i wraz z istniejącym Studium Medycznym weszło w skład Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku. Dyrektorem nowej placówki został dr Marian Lemecha, który już na początku funkcjonowania musiał wykazać się niemałym talentem organizacyjnym.
Niemal dokładnie rok później, 24 września 1991 r. budynek szkoły strawił pożar. Dzięki zaangażowaniu kadry szkoły oraz rodziców stosunkowo szybko przywrócono placówce normalny tryb pracy.
W 1999 roku nastąpił podział Zespołu Szkół na dwie samodzielne placówki: II Liceum Ogólnokształcące oraz Medyczne Studium Zawodowe.
Ponieważ dyrektor Zespołu został powołany na stanowisko burmistrza Miasta Giżycka, jego obowiązki do końca roku szkolnego przejęła pani Bożena Dobrzyńska. Od 1 lipca 1999 do 31 sierpnia 2005 dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego był pan Jan Tyryłło.
Od 1 września 2005 roku funkcję tę pełni pani Ewa Downar.
Od 22 maja 2004 roku patronem szkoły jest Gustaw Gizewiusz.

 

DZIEŃ DZISIEJSZY SZKOŁY

Mimo iż szkoła jest stosunkowo młoda, zdobyła sobie w środowisku opinię szkoły przyjaznej uczniom. Posiadamy  certyfikat Bezpiecznej Szkoły, a nasza młodzież może w każdej sytuacji liczyć na fachową pomoc pedagogiczną.

Wysoki poziom nauczania ma swoje odzwierciedlenie w niemal 100-procentowej zdawalności egzaminu maturalnego a także w losach naszych absolwentów, których można spotkać na różnych uczelniach w całej Polsce, m.in. na UJ, UAM, UMK, UWM, UM w Warszawie i Białymstoku, politechnikach w całej Polsce, AE, SGH a także za granicą, np. we Włoszech, Anglii i w Niemczech.

Odnosiliśmy także sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Nasi uczniowie – laureaci eliminacji centralnych otrzymali indeksy na różne kierunki studiów bez zdawania egzaminów wstępnych.

Naszą najmocniejszą stroną jest niewątpliwie sport. W roku 2010/2011 zostaliśmy najlepszą szkołą w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych w województwie, w 4-letnim rankingu Szkolnego Związku Sportowego zajęliśmy II miejsce w województwie, a od lat jesteśmy najlepszą szkołą sportową w powiecie.

Nasza młodzież bierze udział w międzynarodowym programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół, w ramach którego wspólnie z młodzieżą z krajów partnerskich, tj. Portugalii, Rumunii i Węgier, realizuje hasło „Spróbujmy biznesu! Stwórzmy nowy, skuteczny i innowacyjny styl edukacyjny dla naszych uczniów”.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą realizować się w wielu imprezach artystycznych. Przykładem jest organizowany od lat, największy w powiecie Festiwal Piosenki „Śpiewać każdy może…”

Co roku nasza młodzież bierze udział w licznych wycieczkach turystycznych, integracyjnych oraz wyjazdach na zieloną szkołę.

Wielu uczniów znajduje też czas na działalność społeczną; bardzo chętnie angażują się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 

NASZE ATUTY

Jednym z naszych podstawowych priorytetów jest bezpieczeństwo. W szkole uczniowie czują się pewnie i bezpiecznie, a ich rodzice ze spokojem powierzają nam swoją latorośl.

Wysoki poziom nauczania przekłada się na wyniki maturalne. W roku 2012 zdawalność języka polskiego i matematyki wyniosła 100%.

W szkole prowadzona jest nauka 3 języków obcych. Uczniowie mogą się ich uczyć na różnych poziomach zaawansowania.

Organizujemy liczne zajęcia dodatkowe: uczniowie mający problemy z nauką mogą uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, pasjonaci pogłębiają swoją wiedzę na kołach przedmiotowych a osoby uzdolnione sportowo rozwijają się podczas treningów organizowanych w ramach zajęć SKS-u.

Kadra pedagogiczna to w większości egzaminatorzy doskonale orientujący się w wymaganiach maturalnych. Podczas lekcji panuje sympatyczna, ale rzeczowa atmosfera.

Rozwojowi intelektualnemu służy dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia. Jako jedyna szkoła w powiecie prowadzimy wypożyczanie elektroniczne. Do dyspozycji uczniów pozostają też dostępne stale stanowiska komputerowe oczywiście z dostępem do Internetu. . Biblioteka posiada bardzo bogaty księgozbiór literatury popularno-naukowej, pięknej, lektur, czasopism młodzieżowych i specjalistycznych. Uczniowie nasi mogą korzystać również ze zbiorów biblioteki Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej.

Zainteresowani uczniowie mogą sprawdzać się w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Bardzo duże możliwości rozwoju ma ucząca się u nas młodzież o uzdolnieniach artystycznych. Co roku realizowane są rozmaite inscenizacje, występy, musicale, a wszyscy grający i śpiewający mogą spróbować swoich sił w największym w powiecie Festiwalu Piosenki „Śpiewać każdy może…”.

Lekcje w naszej szkole to nie tylko wiedza przekazywana w czterech ścianach sal lekcyjnych. Uczniowie biorą często udział w zajęciach terenowych i wycieczkach edukacyjnych. W tak atrakcyjny sposób mogą się dokształcać m. in. z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii, WOK-u i WOS-u. 

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt komputerowy i rzutniki, a w niektórych można korzystać z tablicy multimedialnej.

Nasza młodzież w klasie pierwszej uczy się na poziomie podstawowym, a począwszy od klasy drugiej kontynuuje naukę z wybranych przez siebie przedmiotów w zakresie rozszerzonym przygotowując się w ten sposób zarówno do egzaminu maturalnego, jak też do przyszłych studiów.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą na bieżąco kontrolować postępy w nauce korzystając z dziennika elektronicznego.

Efektywności pogłębiania wiedzy, trosce  o bezpieczeństwo i rozwojowi relacji towarzyskich służą niewielkie, 24-osobowe klasy.

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną na lekcjach WF i SKS-ach prowadzonych przez niezwykle zaangażowanych nauczycieli – trenerów. Tradycyjnie już osiągamy sukcesy w skali województwa w takich dziedzinach jak piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny.

Społeczność szkolna może korzystać z nowoczesnego, bardzo dobrze zaopatrzonego sklepiku. Można w nim nie tylko zaopatrzyć się w smaczne i zdrowe posiłki i napoje, ale też miło spędzić czas na rozmowach z koleżankami i kolegami oraz oglądaniu ciekawych programów telewizyjnych.

Podczas przerw na korytarzu rozbrzmiewa muzyka przygotowywana dla odbiorców o różnych gustach.

W szkole wydawana jest przygotowywana przez młodzież gazetka adresowana do uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Nowoczesne, zadbane łazienki zapewniają komfort użycia.

Uczniowie w ciągu trzech lat nauki u nas poznają bliższe i dalsze okolice podróżując pieszo, rowerem, autokarem, pociągiem, kajakiem oraz żaglówką.

W trosce o rozwój kultury organizujemy wyjazdy do teatru, muzeum i kina.

W ramach projektu Comenius zainteresowani uczniowie poznają Portugalię, Rumunię i Węgry,