English German Russian

Rekrutacja 2019/2020

in Obiekty
17. 04. 26
posted by: alicja
Odsłony: 13494

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2019/2020

Absolwenci Gimnazjum

 

 1. II LO prowadzi nabór do 3 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 90 (3x30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej.
 4. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu piłki siatkowej lub koszykowej proponujemy dodatkowe czterogodzinne zajęcia.
 5. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się takich samych przedmiotów.

 6. II LO oferuje naukę dwóch z trzech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednich etapach edukacyjnych.

  Języki obce nauczane są w grupach 15 osobowych.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:
  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 7. W klasie pierwszej (w II semestrze) uczeń dokonuje wyboru dwóch lub trzech przedmiotów nauczanych od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, j. obcy, historia, fizyka.

 8. Przedmioty rozszerzone nauczane są w systemie międzyklasowym.

    Klasa II  Klasa III
  Pierwszy z przedmiotów 390 godzin 7 godzin w tygodniu 6 godzin w tygodniu
  Drugi przedmiot
  360 godzin
  6 godzin w tygodniu 6 godzin w tygodniu


 9. Przedmioty rozszerzone uczeń wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

  Jeżeli wiążesz swoje przyszłe plany z:

 • medycyną lub studiowaniem na AWF wybierz biologię i chemię

 • zarządzaniem środowiskiem lub ekologią wybierz biologię i wiedzę o społeczeństwie

 • inżynierią środowiska lub biomedyczną wybierz biologię i matematykę

 • filozofią lub antropologią wybierz biologię, język angielski i język niemiecki

 • astronomią, energetyką lub studiowaniem na Wojskowej Akademii Technicznej wybierz fizykę i matematykę

 • statystyką lub oceanografią wybierz geografię i matematykę

 • europeistyką, bezpieczeństwem wewnętrznym lub turystyką i rekreacją wybierz geografię i wiedzę o społeczeństwie

 • finansami i bankowością lub studiowaniem na SGH wybierz matematykę, język angielski i język niemiecki

 • kulturoznawstwem, prawem wybierz język polski i historię

 • dziennikarstwem i komunikacją społeczną, wybierz język polski i wiedzę o społeczeństwie

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

 1. II LO prowadzi nabór do 3 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 90 (3x30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej.

 4. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu piłki siatkowej lub koszykowej proponujemy dodatkowe czterogodzinne zajęcia.
 5. II LO oferuje naukę dwóch z trzech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednich etapach edukacyjnych.

  Języki obce nauczane są w grupach 15 osobowych.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:
  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 6. W trakcie rekrutacji uczeń dokonuje wyboru dwóch lub trzech przedmiotów nauczanych od klasy pierwszej na poziomie rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, j. obcy, historia, fizyka.

   

  Klasa

  Przedmioty rozszerzone

  Przygotowanie do studiów

  1a

  prawno – obywatelska

  geografia, wiedza o społeczeństwie

  administracja, prawo, dyplomacja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,

  1b

  medyczno – przyrodnicza

  biologia, chemia

  lekarskie, pielęgniarstwo stomatologia, farmacja, weterynaria ratownictwo medyczne, psychologia, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, fizjoterapia

  1c

  politechniczno – ekonomiczna

  matematyka, geografia lub fizyka

  automatyka i robotyka, nanotechnologie, budownictwo, elektronika, energetyka jądrowa, mechatronika, ekonomia, lotnictwo

  1d

  społeczno – medialna

  wiedza o społeczeństwie, język angielski

  zarządzanie publiczne, sztuka mediów, reżyseria, intermedia, filmoznawstwo, dziennikarstwo, animacja kultury,

  1e

  menedżersko – informatyczna

  matematyka, geografia lub informatyka

  zarządzanie w biznesie, finanse i rachunkowość, gry i grafika komputerowa, logistyka, marketing, technologie i systemy bezpieczeństwa, ,

  1f

  aktywności sportowej

  język angielski, biologia lub geografia

  agroturystyka, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, taniec, ratownictwo medyczne, dietetyka 7. Przedmioty rozszerzone mogą być nauczane w systemie międzyklasowym.

 

Warunki rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko - absolwenci gimnazjum

 

Warunki rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko - absolwenci szkoły podstawowej

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko  - absolwenci gimnazjum

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko  - absolwenci szkoły podstawowej

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej