English German Russian

Noc Bibliotek 2019

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza we współpracy ze Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.

Znaleźliśmy się w gronie 1760 placówek w kraju i jednej z 4 w Giżycku biorących udział w tym przedsięwzięciu.

Przybyli goście obejrzeli albumy ukazujące walory przyrodnicze różnych regionów Polski i świata. Celem tej wystawy było zaakcentowanie, że porozumienie w skali lokalnej i globalnej dotyczące zachowania naturalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń jest niezbędne.

Wskazówki, jak znaleźć wspólny język, można było uzyskać wśród książek na temat skutecznej komunikacji, komunikacji niewerbalnej oraz języka migowego.

W strefie relaksu czekały kolorowanki antystresowe i gry planszowe. Odwiedzający z przyjemnością uczestniczyli w rozgrywkach gier towarzyskich. 

Autor: Barbara Milewska